I år blir vi en gruppe på totalt 13 flotte ettåringer. Vi gleder oss til å følge denne gjengen gjennom barnehageåret. Det første året i barnehagen er et spennende år, både for barna selv og ikke minst foreldrene. Det skjer veldig mye det første året i barnehagen. Fra å være nye, utrygge og helst i nærheten av oss voksne, til å utforske på egenhånd, bygge vennskap og begynne å prate. Ettåringene skal oppleve trygghet, omsorg og nær tilknytning til de voksne.

Vi har stort fokus på lek. Vi skal være deltakende og inspirere og hjelpe barna til å bevare og utvikle leken. Leken skal være en arena for barnas utvikling og læring, og for sosial og språklig samhandling. Vi skal inspirere til og gi rom for ulike typer lek ute og inne. Vi skal bidra til at alle barna kan oppleve glede, humor, spenning og engasjement gjennom lek – alene og sammen med andre.

Vi er glad i å være ute, både i barnehagen og på tur i nærmiljøet, skogen eller lavvoen vår.

Kontakt pedagogisk leder: Rød gruppe

Litt om Eva

Jeg er pedagogisk leder for gruppen, født 1979. Jeg er bosatt på Nabbetorp med samboeren min Kristian og våre 3 barn. Ferdig utdannet førskolelærer våren 2003, med fordypning i utefag. Etterutdanning i spesialpedagogikk og pedagogisk arbeid på småskolen.

Jeg har jobbet både i barnehage, skole og avlastningsinstitusjon for barn og ungdom med spesielle behov, før jeg begynte i daværende Veelstoppen private barnehage. Fremdeles jobber jeg med barn og ungdom med spesielle behov ved siden av min stilling i barnehagen.

På fritiden trives jeg med familien min, trening og ellers liker jeg meg godt ute i skog og mark. Jeg trives og gleder meg til hver dag sammen med barna deres. De er alle herlige og unike på hver sin måte!

Registrerte brukere

Har du ikke en konto, klikk på lenken og registrer deg. En manuell kontroll vil bli foretatt før godkjenning av en administrator.

Tilgang til nyheter, bilder og video etc. kun for registrerte brukere.

Søk på sidene