Det er en spennende alder å jobbe med, i løpet av et år utvikler barna seg fra å være helt avhengige av oss voksne til å springe rundt på egenhånd og prate lange setninger. Plutselig en dag sier den lille gutten, jeg er tørst, han som før har stått frustrert foran vasken og grått. Barn lærer best gjennom lek, de oppfatter konkreter, det abstrakte er vanskelig å forstå. Vi voksne blir rollemodeller for barna, men barna er også rollemodeller for hverandre.

Bevegelse, samvær og samspill med andre mennesker og musikk skaper alle glede hos barn. I arbeidet vårt med de minste vil vi derfor legge vekt på å skape aktive og utviklende samspillsituasjoner ved hjelp av sang, musikk og bevegelse. Vi vil velge sanger og aktiviteter som er med på å bygge opp språket, kroppsbevisstheten og selvbildet til barna.

Vi liker å være mye ute, og kommer til å tilbringe mye tid på turer i nærmiljøet eller til den flotte lavvoen vår. Naturen bringer frem undring hos de små barna, og vi vil gå på mange oppdagelsesferder sammen og bruke naturen som læringsarena. Det er god trening for små kropper å bevege seg rundt i ulent terreng.

 

Mona Oremo

Litt om Mona

Jeg er født i 1981, og var ferdig utdannet førskolelærer med fordypning i småbarns ped. sommeren 2004

I arbeidet med barna er jeg opptatt av barns medvirkning og prøve å se barna og deres ønsker, slik at jeg kan jobbe best mulig ut i fra det. En av mine store interesser er musikk, en interesse jeg jobber mye med i barnehagen.

Forhåpentligvis vil flere av barna ha glede av dette, og kanskje danne et grunnlag for egen musikkinteresse. 

 

Litt om Sara

Jeg er født i 1988, og var ferdig utdannet førskolelærer med fordypning i tekstkultur og formidling sommeren 2013.

I mitt arbeid med barn synes jeg det er viktig å møte hvert enkelt barn som et individ med behov for trygghet, bli sett, gi omsorg , tilhørighet og at barna kan være med å medvirke og forme sin barnehagehverdag.

Drama og forming er noe jeg liker å jobbe med. Her kan barna få medvirke , oppleve skaperglede, ta i bruk fantasien sin og bearbeide inntrykk og følelser i møte med kunst. Drama er spennende og det er flott at barna kan være med å skape noe i felleskap; både med estetiske uttrykk og verbal kommunikasjon. Her finnes det masse spennende og ulike måter og jobbe på.

Registrerte brukere

Har du ikke en konto, klikk på lenken og registrer deg. En manuell kontroll vil bli foretatt før godkjenning av en administrator.

Tilgang til nyheter, bilder og video etc. kun for registrerte brukere.

Søk på sidene

Webmail gruppeledere

Pålogging til webmail for gruppelederne gjøres hos one.com.