1. Oppholdsbetalingen er fra 2021 fastsatt til kr 3.315,- pr. mnd. for 100% plass. Ved deling av plasser vil det bli tillagt et administrasjonsgebyr på 10% slik at:

  • 80% plass er 90% betaling
  • 60% plass er 70% betaling
  • 50% plass er 60% betaling
  • 40% plass er 50% betaling

Kjøp av ekstradager, faktureres forløpende:

  • 06:45 - 17:00: 380,-
  • 10:00 - 14:00: 300,-
  • 1 time: 130,-
  • 30 min: 80,-

I tillegg belastes et beløp for mat. Beløpet er på kr 500 for 100% plass. Beløpet reguleres etter størrelse på plass. 

2. Innbetaling av oppholdsbetalingen skjer senes den 1. i hver mnd på utdelt bankgiro

3. Purring sendes ut etter fakturaforfall. I purringen varsles det om at beløpet blir sendt til inkasso uten ytterligere varsel. Purring/inkassovarselet inneholder også varsel om at barnehageplassen går tapt fra varselets forfall. For at barnet ikke skal miste plassen, må kvitteringen for betaling fremvises til styrer/avdelingsleder.

4. Eier kan innskjerpe betalingsreglene for foreldre som systematisk betaler for sent.

5. Disse reglene gjelder fra 01.03.11.

Reglene er fastsatt etter styrevedtak i tidligere Veelstoppen Private Barnehage AS. Eventuelle endringer i forbindelse med salget til Gråtass Barnehage AS vil bli distribuert.

Se også punkt 7 og 8 i våre vedtekter .