1. Oppholdsbetalingen er fra 2021 fastsatt til kr 3.315,- pr. mnd. for 100% plass. Ved deling av plasser vil det bli tillagt et administrasjonsgebyr på 10% slik at:

  • 80% plass er 90% betaling
  • 60% plass er 70% betaling
  • 50% plass er 60% betaling
  • 40% plass er 50% betaling

Kjøp av ekstradager, faktureres forløpende:

  • 06:45 - 17:00: 380,-
  • 10:00 - 14:00: 300,-
  • 1 time: 130,-
  • 30 min: 80,-

I tillegg belastes et beløp for mat. Beløpet er på kr 500 for 100% plass. Beløpet reguleres etter størrelse på plass. 

2. Innbetaling av oppholdsbetalingen skjer senes den 1. i hver mnd på utdelt bankgiro

3. Purring sendes ut etter fakturaforfall. I purringen varsles det om at beløpet blir sendt til inkasso uten ytterligere varsel. Purring/inkassovarselet inneholder også varsel om at barnehageplassen går tapt fra varselets forfall. For at barnet ikke skal miste plassen, må kvitteringen for betaling fremvises til styrer/avdelingsleder.

4. Eier kan innskjerpe betalingsreglene for foreldre som systematisk betaler for sent.

5. Disse reglene gjelder fra 01.03.11.

Reglene er fastsatt etter styrevedtak i tidligere Veelstoppen Private Barnehage AS. Eventuelle endringer i forbindelse med salget til Gråtass Barnehage AS vil bli distribuert.

Se også punkt 7 og 8 i våre vedtekter .

Registrerte brukere

Har du ikke en konto, klikk på lenken og registrer deg. En manuell kontroll vil bli foretatt før godkjenning av en administrator.

Tilgang til nyheter, bilder og video etc. kun for registrerte brukere.

Søk på sidene

Tiltak for miljøet vårt