På orange gruppe er vi en god gjeng på 16 barn, 9 jenter og 7 gutter, som er født i 2016.

Vi har fokus på språkutvikling og vennskap. Gode språklige ferdigheter er avgjørende for barns lek og læring i barnehagen. Vi jobber derfor med å støtte barna i den språklige utviklingen. Dette gjør vi gjennom varierte sanseinntrykk, undring, videreutvikling av ordforråd og begrepsforståelse, styrking av barnets språkutvikling gjennom lek, positive relasjoner og samhandling. Barn lærer språk når de selv får bruke språk og når de hører språk i situasjoner de engasjerer seg i og opplever som meningsfulle. Vi har språkgrupper, og jobber mye med tekstkultur og formidling.

Vennskap er en viktig faktor i sosialiseringsprosessen. Å ha en venn gjør at man føler seg som en del av et fellesskap, og styrker selvfølelsen. Barn må lære hva det vil si å være en venn, og hvordan man får venner. Vi som voksne må hjelpe barna å bygge relasjoner med hverandre. Vi jobber også med inkludering, si stopp! og respekt for andre når de sier stopp!.

Vi på orange gruppe er også inspirert av Reggio Emilia filosofien, hvor man gjerne jobber med tverrfaglig temaarbeid over lengre perioder. Her spiller barns medvirkning en stor rolle. Gjennom observasjoner og samtaler med barna plukker vi opp barnas interesser, og undrer oss og utforsker sammen med de, slik at de kan utvikle seg videre og lære mer.

Litt om Mona

Jeg er født i 1981, og var ferdig utdannet førskolelærer med fordypning i småbarns ped. sommeren 2004.

I arbeidet med barna er jeg opptatt av barns medvirkning og prøve å se barna og deres ønsker, slik at jeg kan jobbe best mulig ut i fra det. En av mine store interesser er musikk, en interesse jeg jobber mye med i barnehagen.

Forhåpentligvis vil flere av barna ha glede av dette, og kanskje danne et grunnlag for egen musikkinteresse. 

 

Litt om Sara

Jeg er født i 1988, og var ferdig utdannet førskolelærer med fordypning i tekstkultur og formidling sommeren 2013.

I mitt arbeid med barn synes jeg det er viktig å møte hvert enkelt barn som et individ med behov for trygghet, bli sett, gi omsorg , tilhørighet og at barna kan være med å medvirke og forme sin barnehagehverdag.

Drama og forming er noe jeg liker å jobbe med. Her kan barna få medvirke , oppleve skaperglede, ta i bruk fantasien sin og bearbeide inntrykk og følelser i møte med kunst. Drama er spennende og det er flott at barna kan være med å skape noe i felleskap; både med estetiske uttrykk og verbal kommunikasjon. Her finnes det masse spennende og ulike måter og jobbe på.

Registrerte brukere

Har du ikke en konto, klikk på lenken og registrer deg. En manuell kontroll vil bli foretatt før godkjenning av en administrator.

Tilgang til nyheter, bilder og video etc. kun for registrerte brukere.

Søk på sidene

Webmail gruppeledere

Pålogging til webmail for gruppelederne gjøres hos one.com.