På orange gruppe er vi en god gjeng på 16 barn, 9 jenter og 7 gutter, som er født i 2016.

Vi har fokus på språkutvikling og vennskap. Gode språklige ferdigheter er avgjørende for barns lek og læring i barnehagen. Vi jobber derfor med å støtte barna i den språklige utviklingen. Dette gjør vi gjennom varierte sanseinntrykk, undring, videreutvikling av ordforråd og begrepsforståelse, styrking av barnets språkutvikling gjennom lek, positive relasjoner og samhandling.

Barn lærer språk når de selv får bruke språk og når de hører språk i situasjoner de engasjerer seg i og opplever som meningsfulle. Vi har språkgrupper, og jobber mye med tekstkultur og formidling.

Vennskap er en viktig faktor i sosialiseringsprosessen. Å ha en venn gjør at man føler seg som en del av et fellesskap, og styrker selvfølelsen. Barn må lære hva det vil si å være en venn, og hvordan man får venner. Vi som voksne må hjelpe barna å bygge relasjoner med hverandre. Vi jobber også med inkludering, si stopp! og respekt for andre når de sier stopp!.

Vi på orange gruppe er også inspirert av Reggio Emilia filosofien, hvor man gjerne jobber med tverrfaglig temaarbeid over lengre perioder. Her spiller barns medvirkning en stor rolle. Gjennom observasjoner og samtaler med barna plukker vi opp barnas interesser, og undrer oss og utforsker sammen med de, slik at de kan utvikle seg videre og lære mer.

Kontakt pedagogisk leder: Orange gruppe

Litt om Mette

Fra første dag jeg begynte som pedagogisk leder i daværende Veelstoppen Private barnehage i 2014, har jeg følt meg privilegert som har en slik flott arbeidsplass. Jeg er utdannet barnevernspedagog ved høgskolen i Stavanger. Jeg er gift, født i 1970 og er stolt mor til tre barn -som nå har blitt voksne.

Jeg har tidligere jobbet med behandling av barn i psykiatrien, jeg har jobbet med barn i krise og med enslige mindreårige flyktninger i bofellesskap. I en periode da mine egne barn var små, jobbet jeg som butikksjef i en forretning med klær og utstyr til barn og unge.

Jeg har alltid vært opptatt av barn og barns beste. Barn skal trives og ha det bra. De skal føle trygghet, tillit, bli sett, hørt og forstått. Jeg er opptatt av at dagene i barnehagen skal fylles med glede, lek og mestringsopplevelser. Vi skal gi barna erfaringer som bidrar til utvikling og læring. Som person er jeg positiv, løsningsorientert, «leken» og har godt humør.

Jeg trives sammen med barna deres og gleder meg til å gå på jobb hver eneste dag:)

 

Litt om Linda

Jeg er pedagogisk leder for blå gruppe, født i 1971, er bosatt på Greåker og har to voksne barn som har flyttet hjemmefra. Jeg gikk på førskolelærerlinja i Alta, og var ferdig utdannet i 1995. Grunnen til at jeg ønsket å studere i Alta var tilbudet om et spennende friluftsliv, og det fikk jeg virkelig. Jeg fikk delta på blant annet fjellklatring, telemarkkjøring, isklatring, padle kajakk, isfiske, overnatting i lavvoen på vidda, fjellturer og snøscooter kjøring.

Jeg har jobbet i barnehage som støttepedagog i mange år både i Alta og Sarpsborg, 5 år som pedagogisk leder i en barnehage i Sarpsborg, jeg har også jobbet 1 år på skole og har vært/er personlig assistent for ei jente med downs syndrom i 6 år. Jeg har lang og forskjellig erfaring med barn før jeg kom til daværende Veelstoppen private barnehage i april 2019.

På fritiden min like jeg å trene, gå turer i skog og mark, hytteturer ved sjøen eller på fjellet, lese og slappe av hjemme.

I mitt arbeid med barn er jeg opptatt av leken, og hvor viktig den er for barns utvikling. Leken er selve grunnstammen i alle aktiviteter i barnehagen og en grunnleggende livs- og læringsform som barn uttrykker seg gjennom. Mange av de grunnleggende byggesteinene i læring ligger i lek, og en av våre målsettinger er å skape rom for variert lek og ulike aktiviteter i løpet av barnehagehverdagen. Dette gjør vi ved å veksle mellom frilek, lekegrupper, organisert lek og lek hvor de voksne kan være med på barnas premisser. Leken er viktig både for språklig, sosial, emosjonell, kognitiv, moralsk og motorisk utvikling.

Nyere forskning viser også til at det er i leken de lærer seg språket best, og det er viktig at vi voksne fyller på med læringsopplevelser som gjør at barna sitter igjen med materiale og opplevelser som kan anvendes mye mer fleksibelt enn eksempelvis tidkrevende pugging.  Barns trivsel er voksnes ansvar, og det å se hvert enkelt barn, lytte og ta de på alvor er viktig for meg. Alle skal oppleve det å være i et positivt samspill med andre mennesker.

 

 

Registrerte brukere

Har du ikke en konto, klikk på lenken og registrer deg. En manuell kontroll vil bli foretatt før godkjenning av en administrator.

Tilgang til nyheter, bilder og video etc. kun for registrerte brukere.

Søk på sidene