Gråtass Barnehage AS avd. Veelstoppen holder til i trivelige Torsnes, landlig og idyllisk ca 15 minutter fra Fredrikstad sentrum.

Barnehagen drives litt annerledes enn mange andre barnehager. Vi har valgt å ha en åpen løsning der barna kan disponere hele barnehagen som lekeareal. For å ivareta fellesskapsfølelsen, organiserer vi grupper der barna er sammen med jevnaldrende, og har ”gruppetid” 4 dager i uken.

Det fysiske miljøet i Gråtass Barnehage avd. Veelstoppen er organisert i stasjoner, og rommene er inndelt for forskjellig typer lek og aktivitet. Vi har blant annet et rom for fysisk lek, et formingsrom, et spillerom, et rom for konstruksjonslek, et for rollelek og et for lesing. Det betyr at barna gis frihet til å velge hvor og med hva de vil leke, og ikke minst med hvem.

Utearealet vårt er både trygt, stort og romslig med mulighet for mange morsomme aktiviteter, og rett utenfor porten har vi tilgang til skogen og fine turområder der både lavvo og utendørs grilling benyttes flittig på våre utflukter.

Lavvogruppa er ute i all slags vær, og lærer seg å ta vare på naturen samtidig som de gleder seg over naturens mange sider i alle årstider.

Gråtass Barnehage avd. Veelstoppen skal være et frydefullt sted for barn og hos oss skal barna leke og more seg, oppleve gleden ved å lære og utvikle seg som mennesker. Foreldrene skal oppleve at de har et godt barnehagetilbud som støtter opp om foreldreoppgaven.

Våre satsingsområder er barndommens magi og ukens muligheter, utebarnehagen og turdager, samt "Den likestilte barnehagen" der det er likestillingsfokus i både ansettelsespolitikk og pedagogikk.

Livet inne i barnehagen

SamlingSom skrevet tidligere har vi en åpen løsning der barna kan disponere hele barnehagen som lekeareal. For også å ivareta fellesskapsfølelsen organiserer vi grupper der barna er sammen med jevnaldrende, og har gruppetid 4 dager i uken. Her får barna et pedagogisk tilbud som er tilrettelagt for deres aldersgruppe. Vi mener at ved å drive barnehagen slik vi gjør, får barna det beste både med å være både i mindre grupper med barn på sin egen alder og sammen med barn i alle aldre i frileken.

De minste lærer mye av de eldre, og de eldste lærer både å ta hensyn til, og ta vare på de mindre barna. De som har søsken i barnehagen opplever en ekstra trygghet ved at de kan leke sammen i løpet av dagen. Erfaringen vår er at barna blomstrer og har godt av å være i et slikt mangfold av barn. Vi ser tydelig at de har glede av hverandre både store og små, gutter og jenter.

Det fysiske miljøet i Gråtass Barnehage avd. Veelstoppen er organisert i stasjoner, og rommene er inndelt for forskjellig typer lek og aktivitet. Vi har blant annet et rom for fysisk lek, et formingsrom, et spillerom, et rom for konstruksjonslek, et for rollelek og et for lesing. Det betyr at barna gis frihet til å velge hvor og med hva de vil leke, og ikke minst med hvem. Barna kan leke på tvers av alder, og med hele barnehagen som lekearena. Barna velger i et helt spekter med aktiviteter den tiden de er inne i barnehagen.

En stasjonsansvarlig har til enhver tid ansvaret for at det foregår meningsfylt aktivitet på stasjonen. Stasjonen skal hele tiden være godt utstyrt, og det skal være rent og ryddig. En pedagog har hovedansvaret for evaluering og veiledning av personalet på stasjonene.

Utelivet i barnehagen

Barn uteAlle våre grupper er ute hver eneste dag! Vi leker, spiser, synger og driver med både musikk, litteratur og forming utendørs. Hver uke er det langtur, vi drar oftest inn i skogen til et av våre faste steder i kort avstand fra barnehagen. Vi drar på tur (nesten) uansett vær.

Barna får god tid til frilek, og vi har forskjellige aktiviteter som hinderløype, gjemsel, vi balanserer, har med lupe, klatrer i trær og mye annet gøy. Vi opplever naturen, vær og vind, dyre- og fugleliv sammen med barna. Mottoet vårt, alt kan gjøres ute gjelder selvfølgelig også de minste barna.

De små er på turer i skogen allerede fra den første høsten de begynner i barnehagen. Erfaringer vi har gjort, er at de koser seg i skogen selv om de ikke kan gå dit med egne ben. Selv om vi er kjent for å være mye ute i all slags vær, er vi nøye med å se etter når barna ikke trives ute. Vi vil heller at kvaliteten på utetiden skal være god. Selv de aller minste barna lærer seg tidlig navn på de vanligste insektene, vi jobber også mye med rim, regler, eventyr,  farger, former og tall.

Vi ser hver dag at barna har stor glede av å være i barnehagen. De utvikler vennskap, lærer av hverandre, blir selvstendige og ikke minst ser vi hvor stor glede de små også har av hverandre. Dagens høydepunkt er ofte når nista skal fortæres, da mangler det ikke på appetitten! Vi har den store lavvoen, så er det ruskevær har vi ly når vi spiser. Når det er kjølig lager vi kakao/te og mat på vår pelletsovn, båltakke eller det mobile kjøkkenet som har både komfyr og vann. Vi griller også på leirplassens ildsted.

Naturgruppa vår har spesielt fokus på naturen slik at de skal lære å bruke og ta vare på den. Naturbarna skal oppleve glede ved å være ute i all slags vær, utvikle sanser og gruppefølelse og se forskjellen på naturen i de forskjellige årstidene.

Barnehagens fagområder

I barnehagen jobber vi ofte tverrfaglig, slik at flere fag integreres i temaarbeid og hverdagslige situasjoner. Vi arbeider med de ulike fagområder både i formelle og uformelle læringssituasjoner og vi har tradisjon for å legge til rette for lystbetont læring gjennom lek og allsidig sansemessig opplevelseslæring.

Vi har valgt å fokusere spesielt på bestemte fagområder hver måned. Dette er en del av arbeidet med å implementere den nye rammeplanen, samt bevisstgjøre og bygge opp kompetanse hos personalet.

Våre 7 fagområder er:

 1. Kommunikasjon, språk og tekst
 2. Kropp, bevegelse og helse
 3. Kunst, kultur og kreativitet
 4. Natur, miljø og teknikk
 5. Etikk, religion og filosofi
 6. Nærmiljø og samfunn
 7. Antall, rom og form

I rammeplanen er det for hvert fagområde formulert mål for arbeidet for å fremme barnas utvikling og læring og presisering av personalets ansvar. Pedagogisk leder vil hver måned, sammen med gruppepersonalet, gjennomgå rammeplanens gjeldende fagområde og integrere det i praksis tilpasset barnas alder og modenhetsnivå.

Progresjon ivaretas også ved kommunikasjon i kollegiet og ved at planer for hver aldersgruppe arkiveres, slik at senere opplegg kan tilpasses foregående. Et av rommene i barnehagen skal hele tiden preges og synliggjøre gruppenes arbeid med fagområdet.

Ytterligere informasjon om våre grupper og en kort presentasjon av våre ansatte finnes på sidene til den enkelte gruppe (Rød, Gul, Blå, Orange, Grønn, og Lavvogruppa).

Pedagogisk erklæring

TastaturVår pedagogiske grunnholdning – barnesynet i Gråtass Barnehage avd. Veelstoppen:

 • Vi i Veelstoppen står for et syn preget av respekt for barn. I det ligger også barnets rett til innflytelse på eget liv ved å kunne velge mellom aktiviteter og venner.
 • Dagene i barnehagen skal ha rom for barnets spontanitet. Barn er kompetente og barndommen har sin egen verdi.
 • Vi vil sørge for at barnas reaksjoner/synspunkter taes på alvor og lyttes til, og sørge for at barna får anledning til å påvirke planer og aktiviteter.
 • Barnet er sosialt og trenger å omgås sosiale mennesker for å utvikle seg.  Barnet trenger voksne som anerkjenner barnet og bekrefter barnets tanker og følelser.
 • Vi vil ikke idyllisere fortidens oppvekstvilkår: Barndommen i dag er ikke den samme som i går, men like verdifull!

Registrerte brukere

Har du ikke en konto, klikk på lenken og registrer deg. En manuell kontroll vil bli foretatt før godkjenning av en administrator.

Tilgang til nyheter, bilder og video etc. kun for registrerte brukere.

Søk på sidene

Kontakt oss

Tlf: 69 34 98 34

E-post - Kart

Tiltak for miljøet vårt