Barna kan være med fra det året de fyller 3 og vi holder til i nydelige omgivelser på et gammelt beite. Vår nærmeste nabo er skogen, som byr på uendelige naturopplevelser her i Torsnes. Å gi barna muligheter til opplevelser og utvikle ferdigheter i skog og mark er viktige kvaliteter for friluftslivet.

Stortingsmelding nr 39 legger spesielt vekt på å fremme et romslig og miljøvennlig friluftsliv som grunnlag for god helse, livskvalitet og bærekraftig utvikling. Friluftslivet har lange tradisjoner i norsk kultur, og Tornes gir oss både ett flott kulturlandskap med mange opplevelseskvaliteter, gode turmuligheter og sist men ikke minst en spennende historie.

Torsnes er en av de få bygdene hvor den levende bygdekulturen fortsatt er fullt oppegående. Naturen her er den perfekte lekearena for både store og små, hvor alle opplever mestring og hvor grensene og utfordringene er naturlig tilrettelagt. De får muligheten til å bevege seg fritt i ulent terreng, klatre i trær, spikke, sage og delta i matlaging.

Vi er spesielt opptatt av at barnet ditt skal få gode og positive opplevelser i naturen. Derfor fokuserer vi på at naturen skal være et sted hvor barn og voksne møtes og gjør noe sammen. Ut fra barns inspirasjon og oppdagerglede, har vi i høst iverksatt barnas ønsker for utelekeplassen her på beitet.

Mottoet vårt er at alt kan gjøres ute! Det betyr i praksis at vi følger temaet på lik linje med gruppene i barnehagen, og har tilrettelagte pedagogiske aktiviteter i skogen.

Lavvogruppa er på tur en gang i uka fra 9-15, og det er bare å melde seg på for de som synes dette høres interessant ut.

Det er skriftlig påmelding til lavvogruppa, og skjemaet finner du her på hjemmesiden. Du kan også lese mer om lavvoen her.

 

Litt om Anette

Jeg er pedagogisk leder for gruppen, er født i 1980 og kommer fra Fredrikstad. Sommeren 2007 tok jeg bachelor i Barnehagelærer med fordypning i Interkulturelle studier.
Før jeg begynte på studiet jobbet jeg i en barnehage i 1,5 år som assistent i grunnbemanningen og for barn med Downs Syndrom. Gjennom denne jobben fant jeg ut at det var barnehagelærer jeg ville bli.

I mitt arbeid med barn liker jeg å jobbe med de estetiske fagene drama, musikk og forming. Jeg ser på samlingsstunden som en magisk arena hvor vi voksne har en gylden mulighet til å skape felles opplevelser gjennom lekende aktiviteter. Et eventyr kan fort gjøres magisk ved bruk av rekvisitter som skaper stemning i rommet og ikke minst fortelle med ulike stemmer og innlevelse.

For meg er det viktig at man fokuserer på barns medvirkning, og lar barna få lov til å prege sin hverdag i barnehagen. Jeg mener at man som voksen skal verdsette, respektere og interessere seg for barns lek. Vi skal være gode rollemodeller for god lek og fungere som bindeledd for de som syns det er vanskelig å komme i lek.

I mine øyne skal alle voksne se hvert enkelt barn etter deres forutsetninger og behov. Alle barn har krav på å bli sett, og at deres individ og familie blir møtt med åpenhet, respekt og likeverd. Vi er alle forskjellige, og det er det som gjør oss så spennende.
Jeg er opptatt av at barna skal ha en trygg, spennende, lekende, lærerik og morsom hverdag.

Privat er jeg samboer med Pål, og bor på Begby. Sammen har vi to jenter, Mia 7 år og Julia 4 år. Jeg liker å bruke fritiden min på familie og venner, trene, gå på turer i skogen og på fjellet, se film og krimserier, og lese.

 Kontakt Anette

 

Registrerte brukere

Har du ikke en konto, klikk på lenken og registrer deg. En manuell kontroll vil bli foretatt før godkjenning av en administrator.

Tilgang til nyheter, bilder og video etc. kun for registrerte brukere.

Søk på sidene

Webmail gruppeledere

Pålogging til webmail for gruppelederne gjøres hos one.com.