I år blir vi en gruppe på totalt 14 barn. Det er en god blanding av gutter og jenter. Vi gleder oss til å følge denne gjengen gjennom barnehageåret. Vi liker å være mye ute, og vil at barna skal få positive og gode opplevelser i naturen og omgivelsene rundt oss. På tur øver vi på å gå to og to, men vi er også opptatt av å se på omgivelsene våre når vi går. I år blir det turer til lavvoen, nærmiljøet og busstur til byen.

I det daglige er vi opptatt av barns medvirkning, hvor barna kan være aktivt medskapende i sin hverdag. Vi jobber også med det å vente på tur, å vise hensyn til og bry seg om andre. Det er viktige empatiske evner som vi har godt av å kunne gjennom hele livet. I sosial omgang med andre er det viktig at vi har empatisk forståelse, og det er viktig å danne grunnlag for dette så tidlig som mulig.

Gjengen på gul gruppe er glad i sang, musikk og eventyr. Det blir mange planlagte og spontane samlingsstunder i løpet av dagen, både i regi av barna selv, og oss voksne. Vi ser også at nå viser barna stor interesse for rollelek så det blir mye borddekking, matlaging og stell av dukker i løpet av dagen. Vi har leken i fokus. Det blir et flott år og vi gleder oss til å tilbringe dagene sammen med barna på gul gruppe.

 

Litt om June

Jeg er født i 1980 og kommer i fra Sarpsborg. Jeg har jobbet i Veelstoppen siden høsten 2010. Privat er jeg samboer og har et barn. Vi bor på Missingmyr i Råde. På fritiden bruker jeg tiden min sammen med familie og venner. Liker å trene, gå turer, slappe av hjemme, se på tv, drive med håndarbeid og lese.

Utdannelsen min tok jeg i Oslo der jeg også har jobbet som pedagogisk leder og støttepedagog. Jeg har også tatt etterutdanning i pedagogisk veiledning, tilpasset opplæring og spesial-pedagogisk kompetanse og små barn og medvirkning.

I mitt arbeid med barn er jeg opptatt av å gi barna opplevelser som gjør at de føler at de bidrar og at de er viktige bidragsytere. Jeg tror på barns medvirkning og at barna er med på å forme sin egen hverdag i samarbeid med voksne. Slik fylles hverdagen med både lek og utvikling. Jeg tror på å fremme det beste i alle barn og bidra til mestringsopplevelser som fremmer selvstendige barn.

Det er viktig for meg å se hvert enkelt barn og at alle skal oppleve det å være i samspill med andre mennesker. Å leke og være i samspill rundt og med barna er noe jeg setter høyt i mitt arbeid. En lærer mye av barna gjennom det å være tilstede og de opplever en trygghet ved at du er der.

Litt om Åshild

Jeg var ferdig utdannet førskolelærer mai 2014 ved høyskolen i Halden. Fra tidligere er jeg også utdannet Bioingeniør og har jobbet noen år på et laboratorie i Fredrikstad. Jeg er ei glad og positiv jente som er født sommeren 1980. Jeg har samboer og tre flotte barn. I desember 2014 fikk jeg et vikariat som pedagogisk leder i Veelstoppen barnehage.

Jeg er opptatt av tilstedeværende voksen og mener at voksne som er tilstedeværende evner å lytte, vise omsorg, se hvert enkelt barn og deres interesser og behov. Gjennom arbeidet i barnehagen er jeg opptatt av at barna opplever å være betydningsfulle både som et enkelt individ og som en del av gruppa. I samspill med voksen og barn skal de oppleve at deres ytringer, meninger og tanker blir tatt på alvor.

Voksen er både veiledere, rollemodeller og forbilder for barna, og gjennom det vi gjør påvirker vi og legger til rette for gode holdninger og verdier i barnehagen og som barna kan ha med seg videre i sin livsutvikling.

 Kontakt Åshild

Registrerte brukere

Har du ikke en konto, klikk på lenken og registrer deg. En manuell kontroll vil bli foretatt før godkjenning av en administrator.

Tilgang til nyheter, bilder og video etc. kun for registrerte brukere.

Søk på sidene

Webmail gruppeledere

Pålogging til webmail for gruppelederne gjøres hos one.com.