Vi på gul gruppe vil imøtekomme rammeplanens fagområder og barnehagens satsningsområder ved å arbeide med barnehagens tema, hverdagsaktiviteter og lek. Vår røde tråd gjennom hele barnehageoppholdet er vennskap og lek. Gjennom felles mål og verdier hjelper vi barna med å vise empati, bygge vennskap og gode relasjoner.

Ved å legge til rette for felles opplevelser og lek vil barna få mulighet til å knytte vennskap. Vennskap er avgjørende for at barn skal oppleve tilhørighet og trygghet. Vi bygger gode og sterke relasjoner som utvikler seg til varige vennskap gjennom å støtte hverandre, inkludere og sette fokus på det som er bra.

Personalet hjelper barna til å vise empati, bygge gode relasjoner og øke barns sosiale kompetanse ved å samtale med barna, være gode rollemodeller og gi positiv forsterkning på atferd vi ønsker mer av.

Vi ønsker å skape hverdagsmagi.

Kontakt pedagogisk leder: Gul gruppe

Litt om June

Jeg er født i 1980 og kommer i fra Sarpsborg. Jeg har jobbet i Veelstoppen siden høsten 2010. Privat er jeg gift og har to barn. Vi bor på Missingmyr i Råde. På fritiden bruker jeg tiden min sammen med familie og venner. Liker å trene, gå turer, slappe av hjemme, se på tv, drive med håndarbeid og lese.

Utdannelsen min tok jeg i Oslo der jeg også har jobbet som pedagogisk leder og støttepedagog. I løpet av tiden min som barnehagelærer har jeg tatt etterutdannelse i etterutdanning i pedagogisk veiledning, tilpasset opplæring og spesial-pedagogisk kompetanse og små barn og medvirkning.

I mitt arbeid med barn er jeg opptatt av å gi barna opplevelser som gjør at de føler at de blir sett og hørt. Jeg tror på barns medvirkning og at barna er med på å forme sin egen hverdag i samarbeid med voksne. Slik fylles hverdagen med både lek og utvikling. Jeg tror på å fremme det beste i alle barn og bidra til mestringsopplevelser som fremmer selvstendige barn.

Det er viktig for meg å se hvert enkelt barn og at alle skal oppleve det å være i samspill med andre mennesker. Å leke og være i samspill rundt og med barna er noe jeg setter høyt i mitt arbeid. En lærer mye av barna gjennom det å være tilstede og de opplever en trygghet ved at du er der.

 

Litt om Marie

Jeg er født i 1981, to barn, gift og bor i Torsnes. På fritiden liker jeg å være med familien og venner, gå på turer, strikke og se på tv.

Jeg var ferdig utdannet førskolelærer med fordypning i småbarnspedagogikk i 2003. Tok etterutdanning i spesialpedagogikk og jobbet femten år med barn med særskilte behov i Pedagogisk fagteam barnehage.

Jeg begynte å jobbe i daværende Veelstoppen private barnehage i februar 2019, trives godt og gleder meg til hver dag sammen med barna deres.

For meg er det viktig å se hvert enkelt barn etter deres forutsetninger og behov. At vi voksne er tilgjengelige for barna, gir støtte, omsorg og er gode rollemodeller.

Jeg er opptatt av at barna skal ha en trygg, spennende, lekende, lærerik og morsom hverdag.

 

 

 

Registrerte brukere

Har du ikke en konto, klikk på lenken og registrer deg. En manuell kontroll vil bli foretatt før godkjenning av en administrator.

Tilgang til nyheter, bilder og video etc. kun for registrerte brukere.

Søk på sidene