Vi på gul gruppe vil imøtekomme rammeplanens fagområder og barnehagens satsningsområder ved å arbeide med barnehagens tema, hverdagsaktiviteter og lek. Vår røde tråd gjennom hele barnehageoppholdet er vennskap og lek. Gjennom felles mål og verdier hjelper vi barna med å vise empati, bygge vennskap og gode relasjoner.

Ved å legge til rette for felles opplevelser og lek vil barna få mulighet til å knytte vennskap. Vennskap er avgjørende for at barn skal oppleve tilhørighet og trygghet. Vi bygger gode og sterke relasjoner som utvikler seg til varige vennskap gjennom å støtte hverandre, inkludere og sette fokus på det som er bra.

Personalet hjelper barna til å vise empati, bygge gode relasjoner og øke barns sosiale kompetanse ved å samtale med barna, være gode rollemodeller og gi positiv forsterkning på atferd vi ønsker mer av.

Vi ønsker å skape hverdagsmagi.

 

 

Litt om Lisbeth

Jeg er født i 1974, og er leder for gruppen. Jeg er utdannet barnehagelærer med fordypning i tekst, kultur og kreativitet. Jeg har jobbet i Veelstoppen Private Barnehage siden 2004.

De viktigste læringsituasjonene barnehagen oppstår i det daglige samspillet og leken, vennskap barn imellom og i samspillet mellom barn og voksne. Jeg er veldig opptatt av barnets sosiale kompetanse. Barn trenger sosial kompetanse for å leke og være sammen. Trygge barn kan fortelle hva de mener og vil, samtidig som de kan sette seg inn i andres behov.

Jeg gleder meg til å være samme med barna deres hvert år og sammen skape gode minner som både jeg og barna vil huske.

 Kontakt Lisbeth

Registrerte brukere

Har du ikke en konto, klikk på lenken og registrer deg. En manuell kontroll vil bli foretatt før godkjenning av en administrator.

Tilgang til nyheter, bilder og video etc. kun for registrerte brukere.

Søk på sidene

Webmail gruppeledere

Pålogging til webmail for gruppelederne gjøres hos one.com.