Grønn gruppe består av de eldste barna i barnehagen. Denne gruppa blir også kalt maxibarna, og får være med på maxiklubben. I maxiklubben jobber vi med å forberede barna på skoletilværelsen. De får løse oppgaver i Trampoline aktivitetshefte, og være med på lekende læring. I maxiklubben har vi fokus på ro, konsentrasjon, mestringsfølelse og selvstendighet.

Selvstendighet er noe vi legger stor vekt på det siste året, slik at barna vil føle seg trygge når de går over til å bli skolebarn. Ferdighetene vi legger vekt på er å mestre påkledning, klare seg selv på toalettet, kunne be om hjelp, sosialisere seg og følge beskjeder som blir gitt i fellesskap.

Grønn gruppe deltar på «5-årstrimmen» i turnhallen til Fredrikstad Turnforening, og får tilbud om å være med i svømmehall en gang i måneden. Grønn gruppe er en del av lavvogruppa, og får gleden av å være ute i naturen og skogen en ekstra dag i uka.

Grønn gruppe vil gjennom året følge temaarbeidet til barnehagen, som er beskrevet i Årsplanen.

Hver dag er det rom for, og et stort fokus på, barns medvirkning, at alle skal føle seg trygge, ha en venn å leke med og oppleve at man er en del av et fellesskap.

Kontakt pedagogisk leder: Grønn gruppe

Litt om Mona

Jeg er født i 1981, og var ferdig utdannet førskolelærer med fordypning i småbarns ped. sommeren 2004.

I arbeidet med barna er jeg opptatt av barns medvirkning og prøve å se barna og deres ønsker, slik at jeg kan jobbe best mulig ut i fra det. En av mine store interesser er musikk, en interesse jeg jobber mye med i barnehagen.

Forhåpentligvis vil flere av barna ha glede av dette, og kanskje danne et grunnlag for egen musikkinteresse.

 

Litt om Sara

Jeg er født i 1988, og var ferdig utdannet førskolelærer med fordypning i tekstkultur og formidling sommeren 2013.

I mitt arbeid med barn synes jeg det er viktig å møte hvert enkelt barn som et individ med behov for trygghet, bli sett, gi omsorg , tilhørighet og at barna kan være med å medvirke og forme sin barnehagehverdag.

Drama og forming er noe jeg liker å jobbe med. Her kan barna få medvirke , oppleve skaperglede, ta i bruk fantasien sin og bearbeide inntrykk og følelser i møte med kunst. Drama er spennende og det er flott at barna kan være med å skape noe i felleskap; både med estetiske uttrykk og verbal kommunikasjon. Her finnes det masse spennende og ulike måter og jobbe på.

Registrerte brukere

Har du ikke en konto, klikk på lenken og registrer deg. En manuell kontroll vil bli foretatt før godkjenning av en administrator.

Tilgang til nyheter, bilder og video etc. kun for registrerte brukere.

Søk på sidene