Grønn gruppe består av de eldste barna i barnehagen. Denne gruppa blir også kalt maxibarna, og får være med på maxiklubben. I maxiklubben jobber vi med å forberede barna på skoletilværelsen. De får løse oppgaver i Trampoline aktivitetshefte, og være med på lekende læring. I maxiklubben har vi fokus på ro, konsentrasjon, mestringsfølelse og selvstendighet.

Selvstendighet er noe vi legger stor vekt på det siste året, slik at barna vil føle seg trygge når de går over til å bli skolebarn. Ferdighetene vi legger vekt på er å mestre påkledning, klare seg selv på toalettet, kunne be om hjelp, sosialisere seg og følge beskjeder som blir gitt i fellesskap.

Grønn gruppe deltar på «5-årstrimmen» i turnhallen til Fredrikstad Turnforening, og får tilbud om å være med i svømmehall en gang i måneden. Grønn gruppe er en del av lavvogruppa, og får gleden av å være ute i naturen og skogen en ekstra dag i uka.

Grønn gruppe vil gjennom året følge temaarbeidet til barnehagen, som er beskrevet i Årsplanen.

Hver dag er det rom for, og et stort fokus på, barns medvirkning, at alle skal føle seg trygge, ha en venn å leke med og oppleve at man er en del av et fellesskap.

Litt om Mette

Jeg begynte som pedagogisk leder i Veelstoppen barnehage i mai 2014, er 44 år, gift og har tre barn. Som person er jeg positiv, løsningsorientert og har godt humør. Jeg er utdannet barnevernspedagog, ved høyskolen i Stavanger.

Tidligere har jeg jobbet med barn i flyktningbarnepark, jobbet med behandling av barn, barn i krise og enslige mindreårige flyktninger i bofellesskap. 

I en periode da mine egne barn var små, jobbet jeg som butikksjef i en forretning med klær og utstyr til barn og unge. Jeg har alltid vært opptatt av barn, og barnets beste. Barn skal trives og ha det bra. De skal føle trygghet, tillit, bli sett,  hørt og forstått. Jeg er opptatt av at dagene i barnehagen skal fylles med glede, lek og mestringsopplevelser. Vi skal gi barna erfaringer som bidrar til trivsel, utvikling og læring.

Jeg trives sammen med barna deres og gleder meg til å gå på jobb hver dag.

 Kontakt Mette

 

Litt om Anette

Jeg er pedagogisk leder for gruppen, er født i 1980 og kommer fra Fredrikstad. Sommeren 2007 tok jeg bachelor i Barnehagelærer med fordypning i Interkulturelle studier.
Før jeg begynte på studiet jobbet jeg i en barnehage i 1,5 år som assistent i grunnbemanningen og for barn med Downs Syndrom. Gjennom denne jobben fant jeg ut at det var barnehagelærer jeg ville bli.

I mitt arbeid med barn liker jeg å jobbe med de estetiske fagene drama, musikk og forming. Jeg ser på samlingsstunden som en magisk arena hvor vi voksne har en gylden mulighet til å skape felles opplevelser gjennom lekende aktiviteter. Et eventyr kan fort gjøres magisk ved bruk av rekvisitter som skaper stemning i rommet og ikke minst fortelle med ulike stemmer og innlevelse.

For meg er det viktig at man fokuserer på barns medvirkning, og lar barna få lov til å prege sin hverdag i barnehagen. Jeg mener at man som voksen skal verdsette, respektere og interessere seg for barns lek. Vi skal være gode rollemodeller for god lek og fungere som bindeledd for de som syns det er vanskelig å komme i lek.

I mine øyne skal alle voksne se hvert enkelt barn etter deres forutsetninger og behov. Alle barn har krav på å bli sett, og at deres individ og familie blir møtt med åpenhet, respekt og likeverd. Vi er alle forskjellige, og det er det som gjør oss så spennende.
Jeg er opptatt av at barna skal ha en trygg, spennende, lekende, lærerik og morsom hverdag.

Privat er jeg samboer med Pål, og bor på Begby. Sammen har vi to jenter, Mia 7 år og Julia 4 år. Jeg liker å bruke fritiden min på familie og venner, trene, gå på turer i skogen og på fjellet, se film og krimserier, og lese.

 Kontakt Anette

 

Registrerte brukere

Har du ikke en konto, klikk på lenken og registrer deg. En manuell kontroll vil bli foretatt før godkjenning av en administrator.

Tilgang til nyheter, bilder og video etc. kun for registrerte brukere.

Søk på sidene

Webmail gruppeledere

Pålogging til webmail for gruppelederne gjøres hos one.com.