Gjengen på blå gruppe er veldig glad i å være på tur, sang og musikk, høytlesning og dramatisering og rollelek. Vi startet allerede på gul gruppe med å gå mye på turer i nærområdet og i skogen ved Veelsmyra, og når vi nevner at vi skal på tur er det stor jubel. Vi startet med at alle satt i «bussen», men nå går de selv og noen også med sekk på ryggen. Det er ikke mye trafikkerte veier der vi går, men jobber med at vi skal gå på venstre side og at vi skal se oss for før vi går over veien. Vi vil fortsette med å være mye ute både i lavvoen og spontane skogsturer ved Veelsmyra, og her får barna utfolde seg i naturen som byr på uendelige mestringsopplevelser.

Vennskap vil være et viktig tema i år, og vår oppgave er å aktivt legge til rette for utvikling av vennskap og sosialt fellesskap. Barnas selvfølelse skal støttes, samtidig som de skal få hjelp til å mestre balansen mellom å ivareta egne behov og det å ta hensyn til andres behov. Sosial kompetanse er en forutsetning for å fungere godt sammen med andre og omfatter ferdigheter, kunnskap og holdninger som utvikles gjennom sosialt samspill.

Gjennom arbeid med vennskap gjennom hele året ved å støtte barnas initiativ til samspill og hjelper til at alle kan få leke med andre, oppleve vennskap og lære hvordan de skal beholde venner bidrar vi til å øke vennskap og samhørighet. Vi må støtte barna og være den vennen de kan trenge for å komme seg inn i lek med andre barn. Vi skal hjelpe barna ved konflikter slik at de kan se saken fra flere synsvinkler og reflektere over egne og andres følelser, opplevelser og meninger. Vi skal forebygge, stoppe og følge opp diskriminering, utestengning, mobbing, krenkelser og andre uheldige samspillsmønstre. Vi vil bruker ulike bøker som Ole Brum og kanin og pinnsvin vennebøkene, samtaler og «her og nå» situasjoner.

Barna i denne alderen prøver ut og forsker på sin egen rolle i forhold til andre. De hevder i større grad egne meninger og behov, og hvordan disse virker i samspill med omverdenen. Dette samspillet er grunnlaget for læring og mestring. For oss voksne er det viktig å møte barnet der det er. Vi snakker med barna om deres valg og synspunkter, og veileder dem i hva som kan være gode løsninger.

Litt om Linda

Jeg er pedagogisk leder for blå gruppe, født i 1971. Jeg er bosatt på Greåker, og har to voksne barn som har flyttet hjemmefra. Jeg gikk på førskolelærerlinja i Alta, og var ferdig utdannet i 1995. Grunnen til at jeg ønsket å studere i Alta var tilbudet om et spennende friluftsliv, og det fikk jeg virkelig. Jeg fikk delta på blant annet fjellklatring, telemarkkjøring, isklatring, padle kajakk, isfiske, overnatting i lavvoen på vidda, fjellturer og snøscooter kjøring.

Jeg har jobbet i barnehage som støttepedagog i mange år både i Alta og Sarpsborg, 5 år som pedagogisk leder i en barnehage i Sarpsborg, jeg har også jobbet 1 år på skole og har vært/er personlig assistent for ei jente med downs syndrom i 6 år. Jeg har lang og forskjellig erfaring med barn før jeg kom til Veelstoppen private barnehage april 2019.

På fritiden min like jeg å trene, gå turer i skog og mark, hytteturer ved sjøen eller på fjellet, lese og slappe av hjemme.

I mitt arbeid med barn er jeg opptatt av leken, og hvor viktig den er for barns utvikling. Leken er selve grunnstammen i alle aktiviteter i barnehagen og en grunnleggende livs- og læringsform som barn uttrykker seg gjennom. Mange av de grunnleggende byggesteinene i læring ligger i lek, og en av våre målsettinger er å skape rom for variert lek og ulike aktiviteter i løpet av barnehagehverdagen. Dette gjør vi ved å veksle mellom frilek, lekegrupper, organisert lek og lek hvor de voksne kan være med på barnas premisser. Leken er viktig både for språklig, sosial, emosjonell, kognitiv, moralsk og motorisk utvikling.

Nyere forskning viser også til at det er i leken de lærer seg språket best, og det er viktig at vi voksne fyller på med læringsopplevelser som gjør at barna sitter igjen med materiale og opplevelser som kan anvendes mye mer fleksibelt enn eksempelvis tidkrevende pugging.  Barns trivsel er voksnes ansvar, og det å se hvert enkelt barn, lytte og ta de på alvor er viktig for meg. Alle skal oppleve det å være i et positivt samspill med andre mennesker.

 

 

Registrerte brukere

Har du ikke en konto, klikk på lenken og registrer deg. En manuell kontroll vil bli foretatt før godkjenning av en administrator.

Tilgang til nyheter, bilder og video etc. kun for registrerte brukere.

Søk på sidene

Webmail gruppeledere

Pålogging til webmail for gruppelederne gjøres hos one.com.