Gjengen på blå gruppe er veldig glad i å være på tur, sang og musikk, høytlesning og dramatisering og rollelek. Vi startet allerede på gul gruppe med å gå mye på turer i nærområdet og i skogen ved Veelsmyra, og når vi nevner at vi skal på tur er det stor jubel. Vi startet med at alle satt i «bussen», men nå går de selv og noen også med sekk på ryggen. Det er ikke mye trafikkerte veier der vi går, men jobber med at vi skal gå på venstre side og at vi skal se oss for før vi går over veien. Vi vil fortsette med å være mye ute både i lavvoen og spontane skogsturer ved Veelsmyra, og her får barna utfolde seg i naturen som byr på uendelige mestringsopplevelser.

Vennskap vil være et viktig tema i år, og vår oppgave er å aktivt legge til rette for utvikling av vennskap og sosialt fellesskap. Barnas selvfølelse skal støttes, samtidig som de skal få hjelp til å mestre balansen mellom å ivareta egne behov og det å ta hensyn til andres behov. Sosial kompetanse er en forutsetning for å fungere godt sammen med andre og omfatter ferdigheter, kunnskap og holdninger som utvikles gjennom sosialt samspill.

Gjennom arbeid med vennskap gjennom hele året ved å støtte barnas initiativ til samspill og hjelper til at alle kan få leke med andre, oppleve vennskap og lære hvordan de skal beholde venner bidrar vi til å øke vennskap og samhørighet. Vi må støtte barna og være den vennen de kan trenge for å komme seg inn i lek med andre barn. Vi skal hjelpe barna ved konflikter slik at de kan se saken fra flere synsvinkler og reflektere over egne og andres følelser, opplevelser og meninger. Vi skal forebygge, stoppe og følge opp diskriminering, utestengning, mobbing, krenkelser og andre uheldige samspillsmønstre. Vi vil bruker ulike bøker som Ole Brum og kanin og pinnsvin vennebøkene, samtaler og «her og nå» situasjoner.

Barna i denne alderen prøver ut og forsker på sin egen rolle i forhold til andre. De hevder i større grad egne meninger og behov, og hvordan disse virker i samspill med omverdenen. Dette samspillet er grunnlaget for læring og mestring. For oss voksne er det viktig å møte barnet der det er. Vi snakker med barna om deres valg og synspunkter, og veileder dem i hva som kan være gode løsninger.

Kontakt pedagogisk leder: Blå gruppe

Litt om Lisbeth

Jeg er født i 1974, og er leder for gruppen. Jeg er utdannet barnehagelærer med fordypning i tekst, kultur og kreativitet. Jeg har jobbet i Veelstoppen Private Barnehage, nå Gråtass Barnehage avd. Veelstoppen, siden 2004.

De viktigste læringsituasjonene barnehagen oppstår i det daglige samspillet og leken, vennskap barn imellom og i samspillet mellom barn og voksne. Jeg er veldig opptatt av barnets sosiale kompetanse. Barn trenger sosial kompetanse for å leke og være sammen. Trygge barn kan fortelle hva de mener og vil, samtidig som de kan sette seg inn i andres behov.

Jeg gleder meg til å være samme med barna deres hvert år og sammen skape gode minner som både jeg og barna vil huske.

Registrerte brukere

Har du ikke en konto, klikk på lenken og registrer deg. En manuell kontroll vil bli foretatt før godkjenning av en administrator.

Tilgang til nyheter, bilder og video etc. kun for registrerte brukere.

Søk på sidene