Blå gruppe består av treåringene i barnehagen. Vi har beveget oss fra den lille til den store siden. Her er det tilrettelagt for forskjellige lekemiljøer som vi ønsker skal inspirere til lek, læring, fantasi og nysgjerrighet. Disse lekemiljøene er i endring ut fra hva vi ser barna interesserer seg for. Vi kan her benytte oss av formingsrommet, konstruksjonsrommet, dukkekrok, dyrekrok, bilkrok med mer.

I tillegg til barnehagens utemiljø har vi lavvoen vår i skogen. Her får barna utfolde seg i naturen som byr på uendelige mestringsopplevelser. Når barna har begynt på blå gruppe er de med på lavvogruppa hver mandag sammen med oransje og grønn gruppe. Vi har egen turdag hver onsdag, som kun er for gruppen. I barnehagen gir vi også barna muligheten til å være aktive i skolens gymsal.

Barna i denne alderen prøver ut og forsker på sin egen rolle i forhold til andre. De hevder i større grad egne meninger og behov, og hvordan disse virker i samspill med omverdenen. Dette samspillet gir grunnlag for læring og mestring. For oss voksne er det viktig å møte barnet der det er. Vi snakker med barna om deres valg og synspunkter, og veileder dem i hva som kan være gode løsninger.

De er i en aktiv og ikke minst morsom alder. Barna er humorister og alt som er morsomt gir glede. Rollespill, teater og magiske samlingsstunder er midt i blinken for denne gruppen. Vi prioriterer inspirerende og magiske samlingsstunder hvor barna får være en del av et aktivt skapende fellesskap. Vi skal løfte barna, de skal kjenne at de er gode, at de blir sett og at det de har å komme med er av verdi.

Alle er de unike på hver sin måte og det skal de fortsette å få være.

Litt om Eva

Jeg er pedagogisk leder for gruppen, født 1979. Jeg er bosatt på Nabbetorp med samboeren min Kristian og våre 3 barn. Ferdig utdannet førskolelærer våren 2003, med fordypning i utefag. Etterutdanning i spesialpedagogikk og pedagogisk arbeid på småskolen.

Jeg har jobbet både i barnehage, skole og avlastningsinstitusjon for barn og ungdom med spesielle behov, før jeg begynte i Veelstoppen private barnehage. Fremdeles jobber jeg med barn og ungdom med spesielle behov ved siden av min stilling i barnehagen.

På fritiden trives jeg med familien min, trening og ellers liker jeg meg godt ute i skog og mark. Jeg trives og gleder meg til hver dag sammen med barna deres. De er alle herlige og unike på hver sin måte!

 Kontakt Eva

Registrerte brukere

Har du ikke en konto, klikk på lenken og registrer deg. En manuell kontroll vil bli foretatt før godkjenning av en administrator.

Tilgang til nyheter, bilder og video etc. kun for registrerte brukere.

Søk på sidene

Webmail gruppeledere

Pålogging til webmail for gruppelederne gjøres hos one.com.