Ansatte i Veelstoppen Private Barnehage (oktober 2017)

Bak i trappen fra venstre: Siw Kristiansen, Synøve Etterlid, Linda Jensen, Linn Sydeng, Anette Polsrød, Marianne Laabak, Lisbeth Karlsen og Anett Thorsen. Stående foran fra venstre: Mette Lien, Åshild Kveseth, Sara Kjernmoen Pedersen, Corina Skyrud, Mona Oremo, June M. Magnussen og Kathrine Ingvaldsen. Sittende foran til venstre Geir Grabner og i sklien ovenifra: Anette Augustsson, Eva Norbom og Nina Davidsen. Ikke tilstede: Kim Hauglid.

Foto: Tommy Ødegaard, Tommy Ødegaard A/S.