Ansatte i barnehagen (2020)

Bakerste rekke venstre: Linda Fraugerud, Linda Jensen, Anett Thorsen, Marianne Laabak og Ellinor Eliassen. Midterste rekke fra venstre: Mette Lien, Martine Hansen (tidl. ansatt), Anette Augustsson, Kathrine Iren Berg, Siw E. Kristiansen, Linn Sydeng, Lisbeth Karlsen, Katarzyna Wilkiel-Kopaczyk, Corina Skyrid og Marie Ødegård. Sittende foran fra venstre: Kim Hauglid, Sandra Marlene Jacobsen, Sandra Kjermoen, Mona Oremo, June Magnussen Sjuve og Geir Grabner. Eva Norbom var ikke tilstede.

Foto: Tommy Ødegaard, Tommy Ødegaard A/S.