Ansatte i Veelstoppen Private Barnehage (oktober 2017)

Bak i trappen fra venstre: Siw Kristiansen, Synøve Etterlid, Linda Jensen, Linn Sydeng, Anette Polsrød, Marianne Laabak, Lisbeth Karlsen og Anett Thorsen. Stående foran fra venstre: Mette Lien, Åshild Kveseth, Sara Kjernmoen Pedersen, Corina Skyrud, Mona Oremo, June M. Magnussen og Kathrine Ingvaldsen. Sittende foran til venstre Geir Grabner og i sklien ovenifra: Anette Augustsson, Eva Norbom og Nina Davidsen. Ikke tilstede: Kim Hauglid.

Foto: Tommy Ødegaard, Tommy Ødegaard A/S.

Registrerte brukere

Har du ikke en konto, klikk på lenken og registrer deg. En manuell kontroll vil bli foretatt før godkjenning av en administrator.

Tilgang til nyheter, bilder og video etc. kun for registrerte brukere.

Søk på sidene

Webmail gruppeledere

Pålogging til webmail for gruppelederne gjøres hos one.com.